Nore Jan Album Print
- Hegh Hegh Zanam Ho Ho Konam (Bar Asase Range Nastary)
- Ho Madad Ya Pir Madad (Bar Asase Melodi Kordi)
- Masnavi Morakab (Saz Va Avaz)
- Divane Eshgh (Panj Zarbi)
- Del Parishan (Bar Asase Melodiye Ahle Parishan)
- Gedayane Kharabat (Bar Asase Melodi Kordi)
- Eslse Zolf (Dar Dastgahe Nava)
- Dele Sheyda (Bar Asase Tasnife Ghadimi)