Dar Bahare Omid Album Print
- Dar Bahare Omid (Amir Jahed)
- Range Afshri (Darvish Khan)
- Jane Man (Amir Jahed)
- Bahare Delkesh (Darvish Khan)
- Range Aboata (Hasan Kasayi)
- Gerye Kon (Aref Ghazvini)
- Atashe Del (Morteza Ney Davod)
- Nargese Mast (Amire Jahed)
- Shahe Man Mahe Man (Morteza Ney Davod)
- Noe Bashar (Amir Jahed)
- Hezar Dastan (Amir Jahed)
- Range Chahargah (Mohamad Bigje Khani)
- Shabi Yad Daram (Morteza Ney Davod)
- Bas Kon Ey Del (Morteza Ney Davod)
- Range Bayat Tork (Ravayat Bigje Khani)
- Aman Az In Del Ke Dad (Amire Jahed)
- Az Ghame Eshghe To (Shida)