زندگینامه پرینت

داود آزاد

متولد 1342 در ارومیه

فراگیری موسیقی از بیستمین سال تولد به صورت خود آموز و آزاد

تدریس موسیقی از 21 سالگی

نوازندگی با ساز های : تار، سه تار، عود، رباب، تنبور، دف و کمانچه

تحقیق در شیوه های اجرای قدما :

تاربیگجه خانی، تار مرتضی نی داوود، تار آقا حسین قلی، سه تار سعید هرمزی، آواز طاهرزاده، آواز اقبال آذر، آواز قمرالملک وزیری

تکنوازی :

آلبوم «مکتب تار تبریز» یادواره بیگجه خانی

آلبوم «آی ایشیقی» قطعات آذری با تار ایرانی

آلبوم «در بهار امید» تصنیف نوازی سنتی

آلبوم «به یاد هرمزی» یادواره سعید هرمزی

آهنگسازی و خوانندگی :

آلبوم های نورجان، می بی رنگ، کوی تو، در میخانه

آثار تلفیقی :

دیوان شمس و باخ

اجراهای صحنه :

بیش از سی صد کنسرت در ایران، هند، اروپا، امریکای شمالی، امریکای جنوبی، استرالیا، ....

سخنرانی و کارگاههای آموزشی :

Edinburgh(Scatland)

Nassau (Bahamas)

اجرا در رادیو های بین المللی :

Radio Malta (Malta)

TV, Radio Mombay (India)

TV, Radio Delhi(India)

فستیوال های بین المللی موسیقی :

Institut du monde arabe (Paris)

No mind (Sweden)

35th international Istanbul Music Festival